Obowiązki gościa

  1. Liczba osób mogących zamieszkać w apartamencie, jest ograniczona do podanej na potwierdzeniu rezerwacji. W wypadku przekroczenia tej liczby pracownik administracji może odmówić wydania karty wejściowej. Karty tej, umożliwiającej wejście do apartamentu i budynku, nie można przekazywać osobom trzecim. W wypadku stwierdzenia naruszenia tego punktu może nastąpić odebranie karty.
  2. Nasi Goście zobowiązani są do zachowania zasad dobrego sąsiedztwa, w tym do przestrzegania ciszy nocnej (22:00 – 6:00). Po godzinie 22:00 na terenie Apartamentów nie mogą przebywać osoby niezameldowane bez wiedzy i zgody pracownika administracji.
  3. Apartament należy eksploatować zgodnie z przeznaczeniem i w stopniu nie większym niż wynika to z normalnego użytkowania. Należy utrzymywać apartament w dobrym stanie.
  4. Przed wyjazdem należy pozostawić apartament i jego wyposażenie w stanie zastanym (czyste naczynia i sprzęt kuchenny). W innym przypadku odliczymy należną sumę z kaucji, według załączonego cennika.
  5. Gość zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania administracji o szkodach wyrządzonych przez siebie podczas pobytu. Równowartość tych szkód i ich usunięcia pokrywa Gość.
  6. W przypadku innych problemów prosimy o pilny kontakt z pracownikiem administracji od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00. W pozostałych godzinach prosimy o kontakt z pracownikiem ochrony.
  7. Obowiązuje absolutny zakaz palenia w apartamentach. Osoby naruszające zakaz będą obciążane karą umową. Zakaz gwarantuje wszystkim pobyt w świeżym i czystym mieszkaniu.