Zameldowanie

Wpis do książki meldunkowej Apartamentów i dokonanie płatności odbywa się w administracji. Po obejrzeniu apartamentu nastąpi przekazanie kluczy, które oznacza akceptację stanu lokalu.

Przy wymeldowaniu klucze odbierane są bezpośrednio z apartamentu. W tym celu wcześniej należy umówić się z pracownikiem administracji, który zgłosi się po klucze. Po wspólnym obejrzeniu stanu oddawanego apartamentu nastąpi oddanie kaucji pobranej na początku pobytu.

Zameldowanie w godzinach od 08:00 do 15:00, wymeldowanie w godzinach od 08:00 do 13:00.

Ostateczną informację o czasie przyjazdu należy przesłać mailem, najpóźniej 2 dni przed tą datą.

W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę klient zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie administracji.

Klient zobowiązany jest do zapłaty kwoty widniejącej na potwierdzeniu rezerwacji nawet jeżeli, z przyczyn niezależnych, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu (trudności komunikacyjne, strajki, powody osobiste).

Administracja czynna jest w godzinach od 08:00 do 16:00.