Włocławek wczoraj i dziś

2104_big 2106_big

Włocławek jest jednym z najstarszych miast w Polsce. Historia pierwszej osady sięga 3000 lat. Na przełomie X i XI wieku założony został gród książęcy. Od 1123 roku stolica biskupstwa kujawskiego. W średniowieczu miasto nosiło nazwę Włodzisław, następnie zmieniono na Włocław (Vladislavia). Prawa miejskie przyznał Włocławkowi Książę kujawski Kazimierz przed rokiem 1265. Włocławek nie poddał się biegowi historii i przetrwał najazdy Krzyżaków, potop Szwedów, I i II wojnę światową. Dzisiaj Włocławek stawia na prężny rozwój gospodarczy. Włocławek jest największym miastem i ośrodkiem przemysłowym na Kujawach. W mieście obecny jest przemysł chemiczny, spożywczy, maszynowy, meblarski, metalowy. Oprócz zakładów przemysłowych w mieście znajduje się szereg spółek miejskich zaopatrujących miasto w niezbędne media. We Włocławku zlokalizowanych jest wiele ośrodków usługowych – kilkanaście oddziałów banków, liczne firmy ubezpieczeniowe, consultingowe, towarzystwa leasingowe i firmy doradcze. Istnieje wiele hurtowni, składów budowlanych, magazynów. W mieście mają siedzibę salony samochodowe większości dostępnych na polskim rynku marek samochodów. Inwestorzy wybudowali tutaj kilka centrów handlowych i supermarketów. We Włocławku funkcjonuje 5 uczelni wyższych. Włocławek słynie drużyny koszykarskiej, która w sezonie 2002/2003 zdobyła Mistrzostwo Polski.

Miasto, mimo swoich „przejść historycznych” posiada liczne zabytki:

  • Katedra Wniebowzięcia NMP, gotycka z przełomu XIV i XV wieku, przebudowana w latach 1891-1893;
  • Gotycki kościół św. Witalisa z ok. 1330 roku;
  • Późnogotycki kościół św. Jana Chrzciciela z pierwszej połowy XVI wieku, dawna fara miejska;
  • Zespół klasztorny Franciszkanów z XVII wieku z kościołem Wszystkich Świętych;
  • Pałac biskupi z pierwszej połowy XIV wieku, przebudowany w latach 1720-1738 i 1925.

We Włocławku działają liczne media, które przekazują mieszkańcom informacje z miasta i regionu: stacje radiowe, telewizja, dzienniki, tygodnik, serwisy internetowe.

2108_big 2110_big

2144_big 2145_big